6 grudnia 2018

41BLSz Dęblin – pierwsze spotkanie z Masterami

M-346 Master – call me „Bielik”.

Proces pozyskania następcy samolotu TS-11 Iskra rozpoczął się 25 lutego 2013 r., kiedy to Inspektorat Uzbrojenia ogłosił przetarg na maszyny szkolenia zaawansowanego. Do przetargu stanęło pięciu oferentów, podczas gdy w przetargu wzięło udział czterech. Najkorzystniejszą ofertą, nie przekraczająca założeń przetargowych – 1.2 mld złotych – było Alenia Aermacchi z samolotem M-346 Master. 27 lutego 2014 roku podpisano kontrakt na dostawę samolotu szkolenia zaawansowanego (AJT), w liczbie 8 sztuk z opcją na kolejne 4 sztuki.

„Bielik” zastąpi bardzo udaną polską konstrukcję TS-11 Iskra, która po latach szkolenia pilotów, przechodzi na zasłużoną emeryturę. Pierwsza para samolotów, została dostarczona do Dęblina 14 listopada 2016 r. o numerach bocznych 7702 i 7703. W dniu 27 marca 2018 r. podpisano Umowę na dostarczenie dodatkowych 4 sztuk.

Alenia Aermacchi M-346 „Master”

„Lataj po Polsce i świecie, sław imię Polskiego Lotnika, przynoś chwałę Rzeczypospolitej Polskiej” – takimi słowami 24 listopada 2018 r., Pierwsza Dama – Agata Kornhauser-Duda, ochrzciła samoloty nadając im nazwę Bielik.

Alenia Aermacchi M-346 „Master”

Sezon 2018 kończymy na odwiedzinach w 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Dzień lotów zaczęliśmy stosunkowo późno, bo dotarliśmy na chwilę przed drugą turą lotów planowaną na godzinę 13tą., ale dzięki temu mieliśmy chwilę aby porozmawiać z naszym opiekunem o samej bazie, ale także uzgodniliśmy plan i możliwości jakie będziemy mieli do robienia zdjęć. W hangarach przygotowywane były dwa „Mastery” 7706 i 7707, a tuż obok na PPS Iskra 1913, natomiast na wieczorny lot oddelegowana została maszyna o numerze 7708.

Dzięki uprzejmości … w sumie to wszystkich pracowników bazy – dziękujemy! … udało się zorganizować krótką sesję przed hangarem Bielika z numerem 7706.

Alenia Aermacchi M-346 „Master”

Trzeba przyznać, że zarówno z bliskiej odległości jak i z daleka samolot prezentuje się bardzo profesjonalnie, jest bardzo zgrabny i dzięki temu fotogeniczny. Mamy nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości flota tych samolotów zwiększy się o jeszcze kolejne sztuki (poza obecnymi 8 + 4), i będzie ich coraz więcej na polskim niebie.

JK, MSz, MR, MK, KP

 

error: Zakaz kopiowania !!
%d bloggers like this:

She just wants to sleep. 210-260 pdf The plane lasted two hours later, waiting for the luggage time dragged 70-483 questions and answers pdf too 300-135 design pdf long. The airport shuttle bus also missed the moment, the bus as early 70-532 tutorial as an 200-310 tutorial hour ago already drove away. So, they have to wait for 70-532 tutorial a taxi now. She 200-310 tutorial stood in the waiting line, slim body due to the weight of the 70-483 questions and answers pdf laptop tilted to 400-101 questions and answers pdf one side. John talked about interest rates and SY0-401 pdf new ideas for adjusting business partners, but she only thought of one thing it is Friday night at ten thirty, I want to wear pajamas, 70-483 questions and answers pdf the United States and the United States to sleep. A yellow taxi endless stream passing her eyes. These cars are similar in color 210-260 pdf 200-310 tutorial and shape, reminding her of 210-260 pdf insects. She remembered her when he SY0-401 pdf was a 300-135 design pdf child in 400-101 questions and answers pdf the mountains. When 400-101 questions and answers pdf 300-135 design pdf 400-101 questions and answers pdf she and her brother spotted a broken badger or kicked a 300-135 design pdf red 70-483 questions and answers pdf ant 70-483 questions and answers pdf nest, she saw a large group of limbs and hands and feet 70-532 tutorial wet wriggling on the 70-483 questions and answers pdf ground. This chilling 210-260 pdf feeling made her shiver. A taxi speeding over, with a sharp brake sound abrupt halt. Tami SY0-401 pdf Joan Kefas dragged forward. Driver press the trunk lock, but people did not move in 300-320 exam topics the car. John was upset that they had to get their luggage on 70-483 questions and answers pdf 400-101 questions and answers pdf board. He is used to having others help him with these SY0-401 pdf things. Tami Joan does not matter. Until now, she 70-483 questions and answers pdf occasionally will be surprised, I actually have a secretary, help her typing and file 400-101 questions and answers pdf management. She 400-101 questions and answers pdf 70-532 tutorial threw the suitcase onto the car, closed the trunk lid, and got into the 210-260 pdf car. John followed suit. 400-101 questions and answers pdf He 70-483 questions and answers pdf shut 210-260 pdf the 70-532 tutorial door heavily, 70-532 tutorial wiping his fat cheeks and his 210-260 pdf bare forehead as hard as he had done with his luggage. First to East 72nd Street. 210-260 pdf John murmured to the 300-320 exam topics 300-135 design pdf driver through the 200-310 tutorial bulkhead. Then go to Upper West Side, Tami Joan added. 300-320 exam topics 400-101 questions and answers pdf Block the SY0-401 pdf plexiglass partition 300-320 exam topics between 200-310 tutorial the front and rear 400-101 questions and answers pdf seats covered 70-532 tutorial with scratches, 200-310 tutorial she could hardly see the driver. 70-532 tutorial Taxi arrows rushed off the road and quickly SY0-401 pdf ran up the 300-135 design pdf highway to Manhattan. Look, John said. Thats why people are everywhere today. He pointed to a billboard that read Welcome to 300-320 exam topics the 300-135 design pdf United Nations Peace Conference. This place is really messy. Lyme does not like the mess 300-135 design pdf when cleaning the room. He does not like the kind of 210-260 pdf chaos and roar, can 300-320 exam topics not stand the harsh vacuum cleaner - 210-260 pdf he found himself 300-320 exam topics particularly annoyed that stuff. 300-135 design pdf He was satisfied with it, SY0-401 pdf satisfied with what it 300-320 exam topics is now. This room, which 300-320 exam topics 200-310 tutorial he calls the office, is located on the second floor of this gothic, Upper West Side apartment overlooking the Central Park. The room was large, twenty by twenty feet square, but almost every inch of space was full of things. Sometimes he 70-532 tutorial closes his eyes and plays a game trying 200-310 tutorial to discern the scent of 210-260 pdf different objects in the room thousands of books and magazines, piles of copy paper, hot TV transistors, dusty light bulbs, Bulletin boards made 400-101 questions and answers pdf of cork, as well as different upholstery materials such as vinyl, hydrogen peroxide and latex. He can distinguish three different brands of Scotch 70-532 tutorial whiskey. And pest guano taste. I do not want to see him and SY0-401 pdf tell him Im very busy. Theres 400-101 questions and answers pdf 200-310 tutorial another young police officer, Ernie Banks, 70-532 tutorial who is the same name as a 300-135 design pdf professional baseball player, right You really should have me clean the room. Every 300-320 exam topics time you wait until 70-532 tutorial someone visits you, SY0-401 pdf 200-310 tutorial you 210-260 pdf will find out how dirty it SY0-401 pdf is here. Visiting God, the word sounds really old, at least in SY0-401 pdf Victorian terms. Far too far .-- So to say, there will be a SY0-401 pdf bad ceremony Dirty What Thomas said is room, but Lyme thinks he also includes himself as an employer. Lymes hair is dark and dense, like a twenty-year-old - though 300-135 design pdf he is twice as old. However, they are entangled in a muddle-headdresses, 210-260 pdf grooming needs to 300-135 design pdf be trimmed. Black beard on his face 70-483 questions and answers pdf 300-320 exam topics has not scratched three days, looks dirty. He often woke up from his SY0-401 pdf sleep because of itchy ears, indicating that the 300-320 exam topics hair there should be repaired. Lymes nails are long, 300-320 exam topics fingernails and 300-320 exam topics toenails are the same the ugly scary SY0-401 pdf pajamas on his body have been worn continuously for a week without a change. His eyes were slender, his eyes dark brown, and his face looked rather pretty - I 70-532 tutorial do not know if it was a big deal or SY0-401 pdf something else, and Blaine 70-483 questions and answers pdf told him more than once. They want 200-310 tutorial to talk to you, continued Thomas. They said it was very important. Well, let them know. You have not seen Leon for nearly a year. Why See 200-310 tutorial him now Did you scare the bird 300-135 design pdf If you scared the 70-532 tutorial bird, beware I was in a hurry with you. Its very important, Lincoln. Very important, I remember what you just said. He 300-135 design pdf 300-135 design pdf had called earlier, I 200-310 tutorial had 70-483 questions and answers pdf a nap, and 70-532 tutorial you were out again. You woke up until six in the morning. 70-483 questions and answers pdf 70-532 tutorial No, he paused. Yes, I SY0-401 pdf woke up very early, but then I fell asleep again and slept well. Did you check your message Thomas said There was no talk of him. 400-101 questions and answers pdf 400-101 questions and answers pdf 200-310 tutorial He said he 300-320 exam topics would It was 200-310 tutorial around 10 oclock. Its just past eleven, and maybe hes temporarily 70-483 questions and answers pdf 200-310 tutorial called out of the emergency room, for a while. What do you want to 70-483 questions and answers pdf 400-101 questions and answers pdf say Did you just 70-483 questions and answers pdf 210-260 pdf call . Maybe 300-135 design pdf he wants to call in, and you just take up 210-260 pdf the 210-260 pdf line. I just What did I say Lyme asked, See youre angry, Im not saying you can not call. You Of course its always possible, I 300-320 exam topics just said he might make a phone call, and you just take the line. No, you mean, this 400-101 questions and answers pdf morning, fucking everything is not pleasing to the eye. You know, theres one thing called call waiting, you can pick up two calls at a time.We should have applied for one.My old friend Leon wants to do.His professional baseball player friend wants Ask them. Ask me now.